Welcome to Winnipeg Tamil School

Home Grade Level Homework Students Gallery ContactUs

மாணவ மாணவிகளின் படைப்புகளை பதிவு செய்ய இந்த பக்கம் கொடுக்கப்படுள்ளது. பெற்றோர்கள் தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தைகளின் படைப்புகளை அனுப்பி இங்கு பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

 

image_paperwork.gif

Melvin

image_paperwork.gif

Jason

image_paperwork.gif

Anjana

image_paperwork.gif

Mayura

image_paperwork.gif image_paperwork.gif image_paperwork.gif image_paperwork.gif