மாணவ மாணவிகளின் படைப்புகளை பதிவு செய்ய இந்த பக்கம் கொடுக்கப்படுள்ளது. பெற்றோர்கள் தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தைகளின் படைப்புகளை அனுப்பி இங்கு பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

 

image_paperwork.gif

Melvin

image_paperwork.gif

Jason

image_paperwork.gif

Anjana

image_paperwork.gif

Mayura

image_paperwork.gif image_paperwork.gif image_paperwork.gif image_paperwork.gif